Ntt-Telma

Ammattiopisto Luovin Helsingin yksikön Telmassa (työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus) on mahdollista opiskella myös osallistumalla Nuorisotakuutalon toimintaan. Opinnot toteutetaan Nuorisotakuutalon tiloissa Myllypurossa, Luovin tiloissa Vallilassa sekä alueen yhteistyöyrityksissä. Oppimisympäristöinä hyödynnetään myös eri palveluita, liikunta- ja kulttuurikohteita sekä erilaisia työpaikkoja.

Telma-koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, joiden tavoitteena ei ole jatkaa perustutkintokoulutukseen. Koulutus kestää 1-3 vuotta; sen tarkemmat tavoitteet ja kesto määräytyvät yksilöllisesti. Tarkoituksena on, että nuori löytää itselleen sopivat työtehtävät ja kehittää valmiuksiaan selviytyä jokapäiväisessä elämässä. Valmentava koulutus on tarkoitettu nuorelle, jonka ammatinvalinta on vielä selkiintymätön tai nuori tarvitsee arkielämän taitojen sekä oppimis- ja työelämävalmiuksien vahvistamista. Telma-koulutus voi toimia nuorelle väylänä työelämään pääsyyn. 

Telma-ryhmään mahtuu vielä lisää nuoria mukaan ja koulutukseen on jatkuva haku!

Nuorisotakuutalon Telma-ohjaaja

Kerttu

puh. 040 688 7050
kerttu.korhonen@valo-valmennus.fi