”Nuorisotyö on auttanut mua ottamaan vastuuta itsestä ja mun teoista”

03/09/2019

Vuodet Humakissa nuorisotyöhön linkittyvissä tehtävissä ovat synnyttäneet unelman takaisin kentälle pääsystä ja nuorisotyöosaamisen päivittämisestä. Nyt se toteutuu OKM:n rahoittamassa Helsingin Nuorisotakuutalosta osallisuuteen -hankkeessa, jossa toimin tutkimuspäällikkönä. Olen päässyt työskentelemään niiden nuorten parissa, jotka ovat juhlapuheiden auttamsikohteita. Jokaisella heistä on oma tarinansa ja samalla heitä yhdistävät monet asiat. Oma pohdintani pyörii paljon sen ympärillä, miten heikoimmassa asemassakin olevilla nuorilla on oikeus löytää oma aikuinen toimijuutensa, Sitä ei saa ottaa pois, vaan sitä on tuettava. Nuorisotyön paikka on myös nuorten aikuisten tukena.

"Lämmin ja vastaanottavainen ilmapiiri, jossa jokainen tulee kohdatuksi tasa-arvoisena ja arvokkaana." -Nainen, 25

Olen kerännyt erilaisia aineistoja nuorilta, työntekijöiltä ja verkostoilta. Osallistava havainnointi on antanut perspektiivin Nuorisotakuutalon työhön. Olen ollut osallisena yhtä lailla ahdistuksen ja ilon hetkissä, kuin nuorten pohdinnoissa tulevaisuudestaan. Tarinallinen arviointi on tuottanut nuorten äänen. He ovat kertoneet merkittävimmistä muutoksista elämässään, kun ovat tulleet Nuorisotakuutalon toiminnan piiriin. Artikkelin nostot ovat suoria lainauksia nuorten tarinoista. Niistä välittyy nuorisotyön eetos, jossa nuoren ei tarvitse tullessaan tietää, mihin apua tarvitsee. Tärkeintä on tulla kunnioittaen kohdatuksi ja saada riittävästi aikaa rakentaa luottamusta ja rauhoittua. Sen jälkeen on tulevaisuuden työ- tai koulutuspolkujen pohdintojen aika. Reiluuden nimissä on todettava, että tämä ajan mahdollistaminen on työntekijöille raskasta ja turhauttavaa himmailua. Helpompaa olisi toimia: antaa neuvoja ja ohjata nuorta elämässä eteenpäin. Tehokkaampaa on kuitenkin nuorilähtöisyys ja oikea-aikaisuuden odottaminen.

"Minulle ei ole tapahtunut mitään ikävää ollessani kyseisessä palvelussa." -Mies, 21

Nuoria yhdistää vakaa kokemus kiusatuksi joutumisesta. Heistä useat ovat oppineet olemaan näkymättömiä ja kuulumattomia. He kavahtavat vertaisvuorovaikutusta ja pyrkivät hoitamaan kommunikaation työntekijöiden kautta. Tavoitteena onkin järjestää tilanteita, joissa nuori altistuu turvalliseen jutusteluun toisen nuoren kanssa. Nuorisotyön menetelmät ovat Nuorisotakuutalollakin hyväksi havaittuja, kuten pelaaminen, yhteinen ruoanlaitto ja ruokailu. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentaminen on näiden nuorten parissa hidasta, mutta mahdollista.

"Ihmissuhteet ovat muuttuneet ja päihteiden käyttö jäänyt vähemmälle."

Rikoksille altistuneet nuoret itse ovat miettineet rikostensa juurisyitä ja niiden selättämistä. Tehokkain keino heidän mielestään on, että jo alakoulussa varmistetaan jokaiselle lapselle harrastus ja aikuinen, joka välittää. Kun rikoksiin on jo ajauduttu, nuorten vertaisryhmissä on puhuttu niiden oikeilla nimillä. Rikosten yhteinen käsittely on auttanut heitä häpeän kohtaamisessa. Se on laajentanut näköalan omaan tulevaisuuteen: vielä on mahdollisuuksia selättää päihteet ja siirtyä rikoksettomaan elämään.

"Se on vaikuttanut sillee, että ollaan jaksettu kuunnella mitä mulla on asiaa." -Mies 20

Voimattomuuden ja turhautumisen tunteiden ohella olen saanut kokea nuorten kanssa suuria voiton hetkiä. On mahdotonta kuvata tunnetta, kun nuori, joka on kiusattu ja kotiinsa linnoittautunut mielenterveyspotilas, tulee kiittämään siitä, että hänet on kohdattu, häneen on uskottu ja hän on saanut opiskelupaikan omalle alalleen. Noin puolet Nuorisotakuutalon nuorista on tähän mennessä löytänyt itselleen jonkun polun työhön tai koulutukseen. Nuorisotakuutalon avoin ovi on edelleen heidän käytössään, tukemassa uuteen elämään kiinnittymisessä.

"Mä oon ainakin huomannu sen, et mä oon aikuistunu. Mä osaan hoitaa mun omia asioita." - Nainen, 20

Nuorisotyön arvo on vahvistunut minulle. Nuoren kohtaaminen vain nuorena, kiinnostuen hänestä ja hänen potentiaalistaan, avaa yhteistyön. Kun nuorelle suodaan aikaa luottamuksen rakentamiseen, osallisuuteen ja yhteisöön kiinnittymiseen, voidaan paneutua nuoren oman elämän kysymyksiin ja oikea-aikaisiin palveluihin. Aikuisen toimijuuden kehittyminen on mahdollista.

"Tämä kyseinen toiminta on hyväksi yhteiskunnalle." -Mies, 21

Työni Nuorisotakuutalolla on pakottanut minut kohtaamaan asioita, joita en olisi halunnut nähdä. On vaikeaa ymmärtää, miten kiusaamista ei muka huomata ja siihen ei puututa. Samoin nuoren kohtaamattomuus. Nuorelle voi olla tarjolla lukuisia palveluita, mutta aina lähtökohtana on nuoren ongelmat. Nuoresta muodostuu vastaanotolta toiselle kävelevä ongelmavyyhti, joka tulee kohdatuksi ongelmiensa perusteella, ajanvarauksen puitteissa. Suomalaisessa nuorisotutkimuksessa tämä on jo aiemmin todennettu, mutta mikään ei tunnu vaikuttavan järjestelmään.

"Jokaisella tulisi olla joku, joka uskoo ja kannustaa." -Mies, 17

Mielessäni pyörii Suomi kohtaamattomuuden ja pärjäämisen yhteiskuntana. Jos omasta takaa ei tukea löydy, se on vain "voi voi". Onko alakoululaisen luotettavan aikuisen kaipuu ja oman harrastuksen mahdollistaminen liikaa pyydetty? Nuoren tarvitsema kokemus itsestään, kunnioittaen kohdattuna ihmisenä, vaikuttaa myös olevan liian kova. Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten aikuisten palveluissa näyttää olevan nuorisotyön kokoinen aukko."

Kirjoittaja on Nuorisotakuutalosto osallisuuteen -hankkeen tutkimuspäällikkö Eeva Sinisalo-Juha. Artikkeli on julkaistu alunperin syyskuun 2019 Nuorisotyö -lehden numerossa.