Yhteistyökumppaneille

Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria on koko maassa noin 60 000. Hyvinvoinnin vajeet kasautuvat kouluttamattomille nuorille aikuisille, jolloin he tarvitsevat meiltä aikaa ja tukea. Myös me tarvitsemme heitä, heidän ajatuksiaan, osaamistaan ja osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Nuorisotakuutalo on Raumalla konseptoitu malli, jonka visio on tarjota nuorelle hänen tarvitsemansa kokonaisvaltainen tuki heti. Mallia on pilotoitu Rauman lisäksi Tampereella Silta-Valmennusyhdistyksessä. Nuorisotakuutalo ei rakenna uusia palveluita kilpailemaan olemassa olevien kanssa vaan kokoaa yhdessä nuorten itsensä kanssa yhteen yhteiskunnan, kolmannen sektorin ja osin yritysmaailmankin palvelut. 


Nuorisotakuutalo on kolmannen sektorin yhteinen vastaus nuorisotakuun toteutumiseen.


Valo-Valmennusyhdistys on saanut vuosille 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen toimintamallin pilotointiin pääkaupunkiseudulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Live Palveluiden ja Y-säätiön kanssa. Lisäksi yhdistyksellä ja sen yhteistyökumppaneilla on useita ESR-hankkeita, jotka tukevat hankkeen tavoitteita muun muassa asumisen onnistumisen, koulutuksen, mielenterveystyön, läheistyön ja työllistymisen näkökulmasta.


Nuorisotakuutalo rakentuu paikallisten tarpeiden mukaisesti. Raumalla ja Tampereella Nuorisotakuutalo kokoaa eri toimijoita saman katon alle ja Helsingissä keskitytään alkuvaiheessa jalkautuvaan työhön sekä rakennetaan yhdessä nuorten kanssa kohtaamispaikka.


Nuorten tarvitsemia palveluja kehitetään yhteistyössä, jotta palveluverkosto pitäisi mahdollisimman hyvin kiinni kaikista nuorista.


Ollaan siis yhteydessä!


Lähde mukaan rakentamaan kanssamme Helsingin Nuorisotakuutaloa.


Eeva Salmi
+358442369662
eeva.salmi@valo-valmennus.fiValo-Valmennusyhdistys

Nuorisotakuutalo -konseptia hallinnoi valtakunnallinen Valo-Valmennusyhdistys, jonka tavoitteena on tuoda kokonaisvaltainen tuki sitä tarvitseville yleishyödyllisyyden ja voittoa tavoittelemattomuuden periaatteilla.

Valo-Valmennusyhdistyksen on perustanut neljä alueellisen syrjäytymisen ehkäisyn ja osallisuuden rakentamisen parissa työskentelevän järjestöä: Silta-Valmennusyhdistys Tampereelta, Rauman Seudun Katulähetys, Porin Sininauha ja Sastamalan seudun mielenterveysseura.

Osana Nuorisotakuutaloa toimii myös Valo-valmennus -konsepti, joka on valtakunnalliseksi levinnyt tapa suorittaa ammatillinen koulutus tai tutkinnonosia epämuodollisissa oppimisympäristöissä oikeassa työympäristössä tai työpajaympäristössä työskentelemällä.

Lue lisää www.valo-valmennus.fi ja ota rohkeasti yhteyttä!